Pengampunan

bio_maxlucado80“I choose peace… I will live forgiven. I will forgive so that I may live”. – “Aku memilih damai … Aku akan mengidupi pengampunan. Aku akan mengampuni sehingga aku boleh hidup”. – Max Lucado

Advertisements